Ru Giấc Bình Yên (Thơ: Trương Nam Chi – Nhạc: Trịnh Thùy Mỹ – Trình Bày: Thụy Long

Advertisements

Mừng Lễ Thành Hôn (Thơ: Bùi Thảo – Nhạc: Trịnh Thùy Mỹ – Trình Bày: Huân Vinh)

Tình Sầu (Thơ: Bùi Thảo – Nhạc: Trịnh Thùy Mỹ – Trình bày: Tâm Thư)

Trên Đường Tuần Tra (Sáng tác: Trịnh Thùy Mỹ – Biễu diễn: Anh Bằng – Lưu Hiền Trinh)

Nếu Bên Nhau Mà Không Bình Yên (Lời Trương Nam Chi – Nhạc Trịnh Thùy Mỹ – Ca sĩ Bảo Ngân – Rap Mr.V)

Em Mãi Đợi Người Lính Biên Cương (Nhạc: Trịnh Thùy Mỹ – Thơ: Mạnh Hoàng – Trình bày: Ngọc Mai )

Đêm Trăng Mật (Thơ: Bùi Thảo – Nhạc: Trịnh Thùy Mỹ – Trình Bày: Hồng Phượng)