Mừng Lễ Thành Hôn (Thơ: Bùi Thảo – Nhạc: Trịnh Thùy Mỹ – Trình Bày: Huân Vinh)

Advertisements

Tình Sầu (Thơ: Bùi Thảo – Nhạc: Trịnh Thùy Mỹ – Trình bày: Tâm Thư)

Em Mãi Đợi Người Lính Biên Cương (Nhạc: Trịnh Thùy Mỹ – Thơ: Mạnh Hoàng – Trình bày: Ngọc Mai )

Đêm Trăng Mật (Thơ: Bùi Thảo – Nhạc: Trịnh Thùy Mỹ – Trình Bày: Hồng Phượng)

[Effects Kara] Tình Mơ (Thơ: Bùi Thảo – Nhạc: Trịnh Thùy Mỹ – Trình bày: Đông Quân)

Bao Giờ Cho Quên (Thơ: Trương Nam Chi – Nhạc: Trình Thùy Mỹ – Trình bày: Đình Nguyên)

CTPT Giới Thiệu Ca Khúc HÁT VỀ MẸ (Thơ: Trương Nam Chi – Nhạc: Trịnh Thùy Mỹ – T.B: Bùi Caroon)