Phút Cuối Bên Người (Thơ: Hoa Tím – Nhạc: Trịnh Thùy Mỹ – Trình bày: Tâm Thư)

Advertisements

Ghẹo Mưa (Thơ: Phạm Đức Mạnh – Nhạc: Trịnh Thùy Mỹ – Trình Bày: Đứa Hòa)

Nhạc sĩ Trịnh Thùy Mỹ – Gởi Cho Đời Nốt Nhạc Yêu Thương HTV7 10/2016

Cơn Mưa Nói Hộ Lòng Anh (Thơ: Trương Nam Chi – Nhạc: Trịnh Thùy Mỹ – Nhóm Sóng Xanh) HTV2016

Gặp Gỡ Trò Chuyện Nhạc Sĩ Trịnh Thùy Mỹ – Đài Truyền Hình Bình Phước

Ru Giấc Bình Yên (Thơ: Trương Nam Chi – Nhạc: Trịnh Thùy Mỹ – Trình Bày: Thụy Long

Mừng Lễ Thành Hôn (Thơ: Bùi Thảo – Nhạc: Trịnh Thùy Mỹ – Trình Bày: Huân Vinh)